Institut stojí na 7 pilířích/principech, které představují tyto hodnoty:

Univerzální moudrost – poznání zákonů a principů, které vládnou vesmíru, přírodě a člověku, kterých jakmile jsme si vědomi a plyneme v souladu s nimi, vedou k naplnění a štěstí

Praktická spiritualita – která je použitelná v každodenním životě, protože naše mysl potřebuje těmto principům nejprve rozumět, abychom je pak byli schopni zosobnit, díky nim je poté v souladu naše intuice a logika

Komunita a sdílení – společná setkávání a aktivity jsou nad rámec práce na sobě důležitým způsobem, jak podpořit proces vstřebání této moudrosti do každodenního života – není to o tom tyto věci pouze znát, ale o tom je žít a vzájemně se v tom podporovat (spirituální rodina)

Seberealizace – největším úkolem v životě je poznat sebe, v nás se totiž skrývá klíč k poznání vesmíru i člověka… jak začít? Prvním krokem na této cestě je láska k sobě.

Harmonie – přichází díky práci na třech hlavních úrovních v nás – fyzické, emoční a mentální, které jakmile jsou v rovnováze, jsme automaticky v neutralitě, jednotě, harmonii a manifestuje se jako plné a trvalé zdraví těla fyzického

Vděčnost – je jedním ze základních spirituálních klíčů, který nám otevírá všechny dveře (za cokoliv jsme vděční se násobí, za cokoli vděční nejsme nám vesmír bere, aby nás vděčnosti naučil)

Realita lásky – jedinou pravou realitou je realita lásky a naším úkolem je teď a tady se naučit v této pravé realitě žít (můžeme dodat: namísto falešné reality, která je realitou nedostatku, nemoci a problémů) – soustředit se na dobré a to podporovat nechat růst v sobě i ve světě