Univerzální moudrost – poznání zákonů a principů, které vládnou vesmíru, přírodě a člověku, kterých jakmile jsme si vědomi a plyneme v souladu s nimi, vedou k naplnění a štěstí

Energetické léčení – jemná a bezpečná práce na harmonizaci hmotného i jemnohmotného těla

Jóga – sloučení fyzické a spirituální podstaty, dosažení harmonie mezi tělem a duší díky kombinaci pohybu, dechu, rytmu a zvuku