VÍTEJTE V AKADEMII UNIVERZÁLNÍ MOUDROSTI

Již několit let připravuji semináře univerzální moudrosti. Rozhodla jsem se je zpřístupnít a umožnit zakoupení audio nahrávek i zpětně! Takže se k nám můžete připojit na pravidelné setkání s novým tématem i samostudiem prohloubit své znalosti skrze širokou nabídku již otevřených témat.

Semináře jsou založené na práci se zákony vesmíru a přírody, jejichž studiem a aplikací v našem životě máme šanci se stát součástí nekonečného proudu hojnosti, lásky, světla, zdraví a harmonie, který je kolem nás, ale mezi kterým stojí naše svobodná vůle se rozhodnout a být jeho součástí. Tato moudrost nás pak postupem času zbavuje strachu, který nás jinak paralyzuje a nedovoluje nám se spojit s touto kreativní energií uvnitř i kolem nás…

Semináře jsou nabízeny pravidelně jednou měsíčně jako audio nahrávka, po jejímž poslechu je možnost se zúčastnit i společné diskuze. Aktuální seminář najdete vždy v rozvrhu.

Cena za jeden seminář je 390 Kč (290 Kč pro seniory a studenty) nebo 3000 Kč za balíček 10 seminářů.

Audio nahrávku (aktuálního i předchozích seminářů) lze kdykoliv objednat na institutvedomi@gmail.com

AKTUÁLNĚ DOSTUPNÉ SEMINÁŘE

Březen – 19min
Poslední z hermetických principů – princip pohlaví – kde se zaměříme i na princip práce s manifestací 🙂

Únor – 21min
V únoru se prakticky zaměříme na téma ideální pro tuto dobu – co je imunitní systém a jak funguje…

Leden – 30min
Co v sobě skrývá vibraci nového roku? V tomto semináři se podíváme na rok 2022 z úhlu pohledu numerologie, archetypů a planetární vibrace…

Prosinec – 33min
Tentokrát se podíváme na 6. hermetický princip, kterým je příčina a důsledek neboli princip kauzality, což je o tom, jak se naučit vidět strom v jeho semínku a o uvědomění si toho, že naše největší síla je v samotném počátku.

Listopad – 17min
V tomto semináři si povídáme o principu rytmu, který je organizující, uspořádávající silou ve vesmíru i v našem těle, a je základem pro zdraví a naplnění ve všech oblastech života.

Říjen – 25min
V říjnu dál pracujeme s použitím hermetických principů – princip čtvrtý je o polaritě – všechno má dva póly, všechno má dva protiklady. Skrze porozumění tomuto zákonu a jeho aplikaci se můžeme naučit, jak neutralizovat manifestaci druhé strany, která sebou nese bolest.

Září – 21min
V září dál pokračujeme s hermetickými principy – princip třetí je o vibraci – zde si mimo jiné pojmenujeme, jak s vibrací pracovat obecně i konkrétně skrze techniky práce s jídlem, vodou a dalšími praktickými technikami pro přenastavení podmínění a omezení v nás…

Srpen – 21min
V srpnu dále pracujeme s hermetickými principy – princip druhý je o shodnosti nebo také o zákonu korespondence, vzájemné souvislosti. Je nutné jej navázat na první princip, který praví, ze vše vychází z mysli, se kterým jakmile pracujeme dal, získáme recept, jak věci, vztahy, zdraví zhmotnit na úrovni fyzické…

Červenec – 43min
Pokračujeme s hermetickými principy – z přednášky Dr. Levryho o prvním principu, zákonu mentalismu, který praví, že vesmír je mysl – jsem pro vás připravila základní přehled o tom, jak funguje mysl, jak si ovládnout a tím pádem získat kontrolu nad svým životem

Červen – 25min
Zamyšlení nad informacemi a technikami sdílenými Dr. Levrym v rámci oslavy letního slunovratu a úvodu do hermetických principů

Květen – 33min
Princip involuce a evoluce
Zákon rovnováhy
Úloha mozku a solárního plexu
Potřeba návratu do spirituálního světa
Význam rčení Ježíše: Dokud se nezměníme a nestaneme jako děti, nikdy nevstoupíme do království nebeského

Duben – 32min
Jak důležitá je příprava v rámci spirituální práce.
Jakým způsobem správně pracovat s modlitbami.
Proč je důležité pracovat společně a nejenom sám za sebe.
Proč věci v našem životě nefungují.
Jak správně interpretovat 4 síly sfingy a jak je to teď jiné, než to bylo v minulosti…

Březen – 31min
V březnu ještě budeme pokračovat se symbolikou Nového Jeruzaléma neboli příchodu
království Boha na zemi – tentokrát skrze vysvětlení smaragdové desky Hermese Trismegista a
Modlitby Páně (Otčenáše), kterou lidem jako jedinou modlitbu dal Ježíš.
A pak se podíváme na princip uvědomění si přítomnosti Boha v sobě a jakým způsobem s ním
mluvit, aby to slyšel a věci pro nás opět fungovaly…

Únor – 43min
Na únor jsem připravila téma symboliky Nového Jeruzaléma a zrození nového člověka, ke
kterému v této době dochází…

Leden – 23min
Predikce na nový rok 2021

Prosinec – 21min
O principech dosažení štěstí, lásky, moudrosti a také o úctě a spirituálních zákonech.

Listopad – 27min
Seminář má dvě části, každá je nahraná zvlášť. První je o principu Bohu a spojení duše a těla.
Druhá je o tom, jak v dnešní době správně porozumět principu, který praví, že tomu, kdo tě
udeří do tváře, máme nastavit druhou tvář.

Říjen – 31min
Stromu života VII – symbol skrývající v sobě princip dokonalé rovnováhy

Září – 34min
Strom života VI – nový úhel pohledu

Červen – 43min
Strom života V – další úhel pohledu na střední pilíř

Květen – 45min

Strom života IV – stále o symbolice středního pilíře včetně rituálu středního pilíře

Duben – 37min
Stromu života III – symbolika dvou pilířů

Březen – 22min
Stromu života II – elementy

Únor – 38min
Strom života I

Leden – 50min
Predikce na rok 2020

Listopad – 41 min
Sedm karmických vlivů, karma obecně a jak vystoupat nad ni.

Říjen – 22min
Zákony správného načasování pro dosažení úspěchu ve všem – jak ve správný čas
správným způsobem začít podnikání, vztah… pro nejlepší možný výsledek v důležitých
životních krocích

Březen – 27min
Archetypy jsou stavebními bloky stvoření, vesmíru a vědomí. V tomto semináři se
zaměříme na různé druhy úhlu pohledu na archetypy a jak nás ovlivňují na univerzální,
osobní a tranzitní úrovni.

Únor – 36min
V tomto semináři navážeme na práci s cykly, kterou jsme začali v lednu – zopakujeme
si, jak se spočítá osobní archetyp, který je jednou z důležitých indicií, jež určuje, jaká
energie je v tuto chvíli v našem životě přítomna. A podíváme se i na další cykly a
periody, kterými procházíme a jak nás ovlivňují.

Leden – 1hod 9min
Predikce na rok 2019

Prosinec – 37min
Princip práce s manifestací – 2. část

Jak plynout v souladu se zákonem hojnosti a prosperity a dosáhnout snadněji manifestace
našich přání na fyzické i spirituální úrovni

Listopad – 40min
Princip práce s manifestací
Jak plynout v souladu se zákonem hojnosti a prosperity a dosáhnout snadněji
manifestace našich přání na fyzické i spirituální úrovni

Říjen – 1hod 35min
Energie této doby V
Seminář sestavený z principů této doby a nejnovějších technik sdílených Dr. Levrym v
Mexiku

Září – 37min
Energie této doby IV
Seminář sestavený z principů této doby a nejnovějších technik sdílených Dr. Levrym v
Mexiku

Srpen – 30min
Energie této doby III
Seminář sestavený z principů této doby a nejnovějších technik sdílených Dr. Levrym v
Mexiku

Červenec – 41min
Energie této doby II
Seminář sestavený z principů této doby a nejnovějších technik sdílených Dr. Levrym v
květnovém online semináři.

Červen – 1hod 11min
Energie této doby
Seminář sestavený z pojmenování si principů energie této doby a nejnovějších technik
sdílených Dr. Levrym v květnovém online semináři.

Květen – 1hod 57min
tentokrát se zaměříme na téma jakým způsobem je Kabala obsažena v nás, v
mikrokosmu, jak se v nás manifestuje strom života, jaká je naše esence, i z úhlu
pohledu tarotu, arkán a zvěrokruhu.

Duben – 1hod 50min
Věda a spiritualita – jak věda stále potvrzuje spirituální principy

Úvod do Kabaly – 37 min (k dispozici jako video nebo audio)
Univerzální Kabala je duchovní disciplína, která transformuje a rozšiřuje lidské vědomí tak, aby se v něm zrodilo povědomí o spirituálním vědomí, které je v souladu s přírodou, pomocí a službou božskému v každém z nás. Tato metoda studia zároveň vede žáky do vyšších stavů vědomí tím, že jim poodkrývá filozofii života celkově i v rámci každodenního rytmu, který upravuje tak, aby žák měl možnost zažít vyšší inkarnaci vědomí již v tomto životě.

Úvod do planet – 37 min (k dispozici jako video nebo audio)

Úvod do práce se sedmi kreativními planetami je jedinečným prostředkem k sebepoznání, protože jejich energie významně ovlivňuje náš každodenní život, zdraví, partnerské vztahy, štěstí a prosperitu. V nich můžeme najít návod na to, jak se v životě cítit vnitřně naplnění a spokojení.

Seminář o prosperitě – 54 min (k dispozici jako video)

Spirituální zákony, co se prosperity týká, jsou velmi jasné, přesné a osvobozující.
Díky jejich znalosti a použití v našem životě máme příležitost otevřít se správnému plynutí energie nejen v úrovni materiální, ale i spirituální.
V tomto semináři se ponoříme do jejich poznávání, kdy spousta z nich je platných i co se týká obecné úrovně našeho života.

Seminář o prosperitě 2 – 57 min (k dispozici jako video)

Pokračování a rozšíření prvního semináře o základních principech a zákonech, které vládnou vesmíru, přírodě a člověku.

Klíč ke štěstí – 26 min (k dispozici jako video – česky nebo anglicky)

V tomto semináři se dozvíte o principech:

– jak nereagovat na situace kolem vás

– jak se zbavit strachu, vzteku a destruktivního chování

– jak si uvědomit, kdo jsem a co chci

– jak ovládat to, že jsem šťastný, zdravý a úspěšný

– jak dělat vědomá rozhodnutí

– jak se cítit celkově dobře

E-SHOP

AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE NAJDETE V ROZVRHU

ROZVRH