Harmonyum je transcendentální, energetická léčebná technika, která se stará o celou lidskou bytost. Je to kompletní holistický systém, který stimuluje přirozenou schopnost těla vyléčit sebe samo. Aby jakákoli úleva od fyzického, emočního nebo mentálního stresu byla trvalá, změna musí přijít zevnitř. Jinak to bude pouze dočasné.

Je spousta faktorů, které mohou zpomalit přirozený léčivý proces, sem patří stres, slabé geny, špatná strava, sedavé povolání, vystavení se toxinům a dokonce i negativním emocím. Tyto i další faktory mohou zabránit zdravému plynutí životní síly v těle a mít negativní vliv na nervový systém, endokrinní systém, imunitní systém, složení krve, a ultimátně celé tělo. Lidské tělo je elektrický a magnetický organismus, a každý orgán a systém závisí na správném elektro-magnetickém proudu, který plyne z mozku do nervového systému a dále do svalů a zbytku těla. Z toho důvodu, léčení energií bylo používáno po tisíciletí pro problémy s mozkem a nervovým systémem. Léčebný systém Harmonyum pracuje na meridiánech nejblíže související s páteří a nervovým systémem, které jsou propojené s hormony, mozkem a reproduktivním systémem.

Když přemýšlíme o zdraví, většina z nás si to okamžitě spojí s fyzickým tělem. Pak teprve mohou následovat myšlenky ohledně mentálního nebo emocionálního zdraví. Jinými slovy, nejprve máme tendenci přemýšlet o zdraví v souvislosti s viditelným aspektem (naším tělem) a pak teprve přemýšlíme o zdraví v souvislosti s neviditelnými aspekty (jak myslíme a jak se cítíme). Když definujeme to, co je viditelné, jako že to patří do fyzického světa hmoty a to, co je neviditelné, jako patřící do světa energie a ducha, potom je jasné, že my jako lidské bytosti, jsme z části hmota a z části energie. Vidíme naše tělo, ale nevidíme naše emoce, i když mají přímý vliv na náš endokrinní systém, který je součástí našeho fyzického těla. Nedokážeme vidět naše myšlenky, ale mají vliv na náš neurologický systém a na zbytek fyzického těla, které přijímá impulsy z mozku a nervového systému. Neboli řečeno jinak, máme fyzické tělo a energetické neboli spirituální tělo. V teorii meridiánů je energie, která cestuje meridiány, úzce spojená s duchem a může být brána jako jeho součást.

Zdraví pociťujeme, když máme volný proud energie cirkulující mezi spirituálním a fyzickým tělem. Autonomní nervový systém je nervovým systémem spirituálního neboli energetického těla. Centrální nervový systém je nervovým systémem fyzického těla. Zdraví pak také závisí na harmonické rovnováze mezi autonomním nervovým systémem a centrálním nervovým systémem.

Harmonyum a úloha sebeléčení

Sebeléčení je přirozený proces, který dovoluje mysli i tělu vyjádřit ten nejzdravější stav harmonie a dynamické rovnováhy. Zdraví totiž začíná v mysli, která může být nazvána řídícím centrem. Řídící centrum posílá zprávy nervovému systému, který může být nazván zásobovacím centrem, a ten pak na oplátku vysílá vzkazy do celého těla. Je tedy logické, že když vzkaz z řídícího centra vyjadřuje stav zdraví, harmonie a rovnováhy, tyto vzkazy jsou pak přenášeny do zbytku těla nervovým systémem.

Otázkou zůstává, jak ovlivnit zprávy, které vysílá naše řídící centrum? Jak osvobodíme mysl od jakýchkoliv negativních a destruktivních myšlenek? Kdo to za nás může udělat? Kdo dokáže získat kontrolu nad našimi vědomými myšlenkami a nad těmi nevědomými uloženými v hloubce našeho podvědomí? Odpověď je jasná–nikdo nedokáže vyčistit naši mysl mimo nás samých. Neexistuje žádná operace nebo jiná metoda, kterou by někdo mohl aplikovat na naši mysl a která by transformovala semínka v ní zasazená, která přináší odsuzování, negativitu, vztek, rozhořčení, depresi, nebo nízké sebevědomí a tak dále. A protože jsou hluboce zakořeněné v naší podvědomé mysli, aspektu naší mysli, kterého dle definice si nejsme vědomi, je proto pro nás těžké je vymýtit. Obecně, trávíme naše dny tím, že se snažíme co nejlépe postarat o produkty těchto negativních semínek, které se projevují ve formě špatného zdraví, náročné komunikace ve vztazích a omezeních, které nám nedovolují se stát nejlepšími, jakými můžeme být.

Představte si, že všechny vaše podvědomé myšlenky jsou harmonické, povznášející a kreativní, vyzařující harmonii, pozitivní a kreativní myšlenky do vaší vědomé mysli. Na oplátku, vaše řídící centrum posílá tyto vzkazy vašemu zásobovacímu centru, které je dále předává do celého těla. Všechny systémy fungují spojené navzájem a vibrují harmonii a kreativitu a vy jste naladěni na vaše nejlepší vyjádření vás samých a přinášíte světlo, harmonii a léčení kamkoli vstoupíte a každému ve vašem světě.

Podstata pravého trvalého léčení se tedy může uskutečnit v okamžiku, kdy se staneme schopni myslet, cítit a jednat způsoby, které jsou stále pozitivní, povznášející a harmonické. Abychom toho byli schopni, naše vědomí se musí rozšířit a my si musíme být schopni uvědomit, kdy nás naše myšlenky odvádí ze správného směru. Toto je pravá cesta trvalého sebeléčení, která leží před námi.